ایتاپ علوم و فنون دریایی
جشنواره تخصصی
ایتاپ علوم و فنون دریایی

مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر با همکاری پارک علم و فناوری خوزستان و حمایت  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر - دانشگاه علوم پزشكي آبادان - داشنگاه صنعت نفت آبادان - دانشگاه پيام نور خرمشهر - دانشگاه پيام نور آبادان - سازمان منطقه آزاد اروند - موسسه آموزش عالي مهر اروند - شتابدهنده اروندتك و شرکت نفت و گاز اروندان اقدام به برگزاری ایتاپ علوم و فنون دریایی نموده است.

تاریخ ثبت ایده 24 بهمن 1401 و تاریخ پیاین ثبت ایده 11 اسفند سال 1401 میباشد.

محورهای ایتاپ : 

  • مهندسی دریا
  • زیست فناوری
  • شیلات
  • شورورزی
  • نانو تکنولوژی