ایتاپ دانش آموزی
جشنواره دانش آموزی
ایتاپ دانش آموزی

پارک علم و فناوری خوزستان با همکاری دبیرستان دخترانه دانشگاه شهید چمران اهواز دوره دوم اقدام به برگزاری چهارمین ایتاپ دانش آموزی با محور های مختلف جهت فراهم نمودن زمینه لازم برای ورود دانش آموزان به عرصه اشتغال و زندگی نموده است 
محور های برگزاری جشنواره ایتاپ دانش آموزی به شرح ذیل می باشد:

1- نفت و گاز وپتروشیمی

2-فنی و مهندسی ( مکانیک ، برق، متالوژی)

3- سلامت و بهداشت ومهندسی پزشکی

4- کشاورزی

5-محیط زیست

6-نرم افزار ها و بازی های تلفن همراه و یارانه

7-فناوریهای زندگی

8-حقوق شهروندی

9- کار و اشتغال مهارتی بدون نیاز به مدرک

"شرکت کنندگان : دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی"

جوایز نفیس برای ایده های برتر