رویداد ایتاپ دانشگاه کارآفرینی
جشنواره دانشجویی
رویداد ایتاپ دانشگاه کارآفرینی

رویداد ایتاپ با آموزش مسیر کارآفرینی و توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی استان خوزستان در حل چالش های کارآفرینی با محورهای زیر
1-    ایده یابی
2-    بازارشناسی
3-    تیم سازی
4-    امنیت مالی
5-    برنامه ریزی و مدیریت آن

در رده سنی دانشجویان سال آخر و فارق التحصیلان جویای کار مصادف با هفته پژوهش دانشگاه ها برگزار خواهد شد.