ایتاپ انرژی
جشنواره تخصصی
ایتاپ انرژی

پارک علم و فناوری خوزستان با همکاری پردیس علم و فناوری انرژی برگزار می کند

"ایتاپ انرژی"

تاریخ شروع ثبت ایده 30 آبان 1402

محورهای برگزاری رویداد:

1- نوآوری در تولید وکاربری جاذب ها وحلال ها و کاتالیست ها در صنعت

2- خوردگی و تشکیل رسوب در تجهیزات

3- انرژی و HSE

4- انرژی و پزشکی

5-بهینه سازی مصرف انرژی

به برترین ایده های جوایز نفیس ارائه می گردد