رویداد ملی ایده های فناورانه در صنعت قطعات خودرو
جشنواره ملی
رویداد ملی ایده های فناورانه در صنعت قطعات خودرو

رویداد ملی ایده های فناورانه در صنعت قطعات خودرو با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری در سطح منطقه و نیز شناسایی ظرفیت ها، استعدادها و ایده های توانمند در صنعت خودرو برگزار شده است و ایده های برتر علاوه بر تقدیر مورد جذب و حمایت پارک علم و فناوری خوزستان قرار می گیرند.