جشنواره ملی توسعه فناوری در صنعت آبزیان
جشنواره ملی
جشنواره ملی توسعه فناوری در صنعت آبزیان

این جشنواره توسط پارک علم و فناوری خوزستان و با همکاری کنسرسیوم صادراتی آبزیان خوزستان برگزار می شود.