جشنواره ایتاپ کسب و کارهای خلاق مسجدسلیمان
جشنواره شهرستان
جشنواره ایتاپ کسب و کارهای خلاق مسجدسلیمان

این جشنواره توسط کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری شهرستان مسجدسلیمان وابسته به پارک علم و فناوری خوزستان با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری در سطح شهرستان و نیز شناسایی ظرفیت ها، استعدادها و ایده های توانمند در این صنعت برگزار شده است و ایده های برتر علاوه بر تقدیر مورد جذب و حمایت پارک علم و فناوری خوزستان قرار می گیرند.