جشنواره ایتاپ

اطلاع رسانی

بازدید: 302 پسندشده : 3 1396/12/21
بازدید: 381 پسندشده : 12 1396/10/25
بازدید: 342 پسندشده : 3 1396/10/25
بازدید: 311 پسندشده : 2 1396/10/25

جشنواره ها

دوازدهمین جشنواره ایتاپ (صفی آباد)

دومین جشنواره ایده های برتر (دانش آموزی)

جشنواره ایتاپ(شهرستان آبادان)

جشنواره ایتاپ شهرستان شادگان

دهمین جشنواره ایتاپ (شهرستان دزفول)

نهمین جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

هشتمین جشنواره ایتاپ

هفتمین جشنواره ایتاپ

ششمین جشنواره ایتاپ

پنجمین جشنواره ایتاپ

چهارمین جشنواره ایتاپ

سومین جشنواره ایتاپ

دومین جشنواره ایتاپ

نخستین جشنواره ایتاپ

حامیان ایتاپ