جشنواره ایتاپ

اطلاع رسانی

بازدید: 125 پسندشده : 2 1396/12/21
بازدید: 196 پسندشده : 9 1396/10/25
بازدید: 178 پسندشده : 3 1396/10/25
بازدید: 169 پسندشده : 0 1396/10/25

جشنواره ها

دوازدهمین جشنواره ایتاپ (صفی آباد)

دومین جشنواره ایده های برتر (دانش آموزی)

جشنواره ایتاپ(شهرستان آبادان)

جشنواره ایتاپ شهرستان شادگان

دهمین جشنواره ایتاپ (شهرستان دزفول)

نهمین جشنواره ایتاپ (مسجد سلیمان)

هشتمین جشنواره ایتاپ

هفتمین جشنواره ایتاپ

ششمین جشنواره ایتاپ

پنجمین جشنواره ایتاپ

چهارمین جشنواره ایتاپ

سومین جشنواره ایتاپ

دومین جشنواره ایتاپ

نخستین جشنواره ایتاپ

حامیان ایتاپ